Διαγραφή θρησκεύματος - Ενημερωτικό υλικό

1 Ιουνίου 2010

Ανακοίνωση της ομάδας Αθεϊα

Στη μόνιμη σελίδα μας για τη διαγραφή του θρησκεύματος προστέθηκε το παρακάτω κείμενο με ενημερωτικό υλικό:

Στο σύνδεσμο υποδείγματα θα βρεις ένα υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης συμπληρωμένο, μαζί με ένα υπόδειγμα αίτησης για διαγραφή θρησκεύματος με νομική τεκμηρίωση του αιτήματος. Η αίτηση θα χρειαστεί μόνο σε περίπτωση που οι υπάλληλοι του ληξιαρχείου δεν δεχτούν την υπεύθυνη δήλωση, όπως συνέβη σε ορισμένους αναγνώστες μας. Περιεχόμενο συνδέσμου:
α) Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης διαγραφής θρησκεύματος
β) Υπόδειγμα αίτησης διαγραφής Θρησκεύματος

Στο σύνδεσμο νομοθεσία θα βρεις τη σχετική νομοθεσία με την οποία τεκμηριώνεται το νομότυπο του αιτήματος διαγραφής θρησκεύματος με απλή υπεύθυνη δήλωση και το νομότυπο άρνησης δήλωσης θρησκεύματος. Περιεχόμενο συνδέσμου:
α) Νόμος 344/1976 περί ληξιαρχικών πράξεων
β) Προεδρικό διάταγμα 850/1976 περί των λεπτομερειών εφαρμογής του 344/1976
γ) Γνωμοδότηση 687/91 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
δ) Απόφαση ΣτΕ 2281/2001