ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΑΘΕΩΝ

1 Ιουλίου 2010

Τον Μάιο του 2010 ορισμένοι από τους συντελεστές του blog και του forum «Αθεΐα», προχώρησαν στην ίδρυση της Ένωσης Άθεων, μιας ένωσης προσώπων που έχει σκοπό την προώθηση της εκκοσμίκευσης της πολιτείας, της θρησκευτικής ελευθερίας, του ανθρωπισμού, του σκεπτικισμού, του ορθολογισμού, της κριτικής σκέψης και της αθεϊστικής οπτικής. Η ύπαρξη ενός φορέα με νομική υπόσταση μας επιτρέπει να επιδιώξουμε καλύτερα τους σκοπούς μας και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας ως πολίτες.

Σύντομα θα ξεκινήσει η λειτουργία της ιστοσελίδας της Ένωσης με περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της Ένωσης στη διεύθυνση contact παπάκι atheia τελεία gr.