Αναγραφή θρησκεύματος στο απολυτήριο

18 Ιουλίου 2010

Ανακοίνωση: Νεότερες πληροφορίες γι' αυτή τη δράση μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://union.atheia.gr/?page_id=673


Η Ένωση Αθέων κατέθεσε στις 16-7-2010 αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη και ερώτημα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με το θέμα της αναγραφής του θρησκεύματος στα απολυτήρια. Το πλήρες κείμενο των επιστολών μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Η Αρχή έχει ήδη εκδώσει στο παρελθόν απόφαση για το θέμα αυτό, την 77Α / 2002.
Σχετική με το θέμα είναι και η απόφαση της Αρχής για τις ταυτότητες, 510 / 17 / 2000.

Οι πολίτες που έχουν έννομο συμφέρον (μαθητές με απολυτήριο όπου αναγράφεται το θρήσκευμα, αν είναι ενήλικοι, ή γονείς μαθητών, αν είναι ανήλικοι) μπορούν να υποβάλλουν απευθείας καταγγελία στην Αρχή και αναφορά στο Συνήγορο. Όσο περισσότερες καταγγελίες γίνουν, τόσο εντονότερη πίεση μπορεί να ασκήσει η Αρχή και ο Συνήγορος. Οι γνωμοδοτήσεις του Συνήγορου έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, ενώ οι αποφάσεις της Αρχής πρέπει υποχρεωτικά να εκτελούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που το αρμόδιο Υπουργείο δεν συμμορφώνεται με την απόφαση της Αρχής μπορεί να γίνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας από πρόσωπα με έννομο συμφέρον.